Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van website www.bakkerijdeeik.be

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. Bakkerij De Eik behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bakkerij De Eik of rechthoudende derden.

Deze website is eigendom van Bakkerij De Eik.
Contactgegevens: Brood en Banket De Eik
Dhr. Dirk vanmuysen
Adres: Eikendreef 3, 3570 Alken (Terkoest), België
Telefoon: 011/31 28 91
E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0729.428.023

 

Privacy statement

Bakkerij De Eik, eigenaar van de website www.bakkerijdeeik.be, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacy Wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens).
Gegevens die door de klant aan Bakkerij De Eik zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde authoriteiten overhandigen.

 

Persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie richten tot [email protected]

 

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

De overeenkomst tussen Bakkerij De Eik en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de door Bakkerij De Eik gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Door effectieve bestelling verklaart de koper definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

 

Prijzen

Alle prijzen vermeld op www.bakkerijdeeik.be zijn in Euro en inclusief btw.

 

Klachtenafhandeling

U kunt klachten steeds melden op [email protected]
Elke klacht wordt zo snel mogelijk behandeld door onze medewerkers.

 

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Wanneer u aangegeven hebt om de nieuwsbrief te ontvangen, zal u regelmatig informatie over producten en diensten, en eventuele acties op www.bakkerijdeeik.be ontvangen. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kan u dit schriftelijk laten weten aan [email protected] .
Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door www.bakkerijdeeik.be, kunt u terecht op ons algemeen e-mailadres [email protected] .

 

Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt, wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

 

Cookies

Bij het bezoeken van onze webshop worden er cookies op uw toestel beplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser bijhoudt op de harde schrijf van uw toestel. Hierin wordt informatie opgeslagen die het gebruik van de website gebruiksvriendelijker maakt. Deze coodies noemt men ‘functionele of First Party cookies’. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de webshop. Hiermee worden de producten in uw winkelwagen bewaard en hoeft uniet iedere keer opnieuw uw login en wachtwoord in te vullen al u hiervoor gekozen heeft. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van ‘Third party cookies’, enkel om onze website te analyseren via Google Analytics.

 

Aansprakelijkheid

www.bakkerijdeeik.be doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers en heeft echter geen verantwoordelijkheid voor een niet verwerkte bestelling of een plotse technische fout in het kader van de bestelling.

www.bakkerijdeeik.be alsmede deze overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
© 2016 Bakkerijdeeik.be – Alle rechten voorbehouden.